Skyddsvärnet blir ISO certifierade – ovanligt för idéburet

Skyddsvärnet är en av få idéburna organisationer som får ISO kvalitetscertifiering och miljöcertifiering, utfärdat av Svensk Certifiering Norden AB.

Skyddsvärnet och dess 9 verksamheter blev 1 juni ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, alltså kvalitetscertifiering och miljöcertifiering. Arbetet med att stärka kvalitetssäkringen och bli mer miljövänliga har pågått sedan hösten 2020 och nu är Skyddsvärnet en av få idéburna organisationer i Sverige som blir ISO certifierade.

– Skyddsvärnet har i över 110 år varit en innovativ organisation som många gånger legat i framkant. Det gör vi även när det gäller ISO certifiering, då det är få aktörer inom idéburen välfärd som ännu är ISO certifierade, säger Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Bland de 9 verksamheterna som lever upp till kraven för certifieringen finns stödboenden, halvvägshus, familjevården, träningslägenheter, SAFE trygghetsvärdar, arbetsintegrering och secondhandbutiker.

– Det känns glädjande att vi nu fått ett kvitto på att organisationen arbetar på ett bra sätt med kvalitet och hållbarhet inom bland annat miljö, säger Nilla.

I dag den 8 juni åker bland andra Nilla och biträdande direktor Marita Fernström ut på ISO turné, till några av verksamheterna för att dela ut certifikaten och fira med tårta.

– Jag är stolt över hur medarbetare varje dag arbetar för att Skyddsvärnet ska bli bättre och ständigt utvecklas, vilket är en viktig del i arbetet med att förbättra kvalitet och de miljömässiga fotavtrycken, säger Nilla.

För frågor om certifieringen, kontakta:
Nilla Helgesson, direktor Skyddsvärnet
Tele: 070-586 13 61
Mejl: nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

SAFE Stockholms trygghetsvärdar är en av Skyddsvärnets verksamheter som blivit ISO certifierade.