”Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp”

I en rapport framtagen av Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, vittnar unga om olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Vittnesmålen stärks av IVO-anmälningar och domar.

Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, projektledare för Skyddsvärnets projekt Ung inlåst, har under fem års tid arbetat med unga LVU-placerade på statliga ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Varje år placeras drygt 1 000 barn och unga på SiS-hem. Många av dessa unga har tidigare i livet varit utsatta för olika slags övergrepp. En placering på ett SiS-hem ska innebära hjälp och stöd för ungdomen i fråga, men övergreppen fortsätter för vissa av ungdomarna under placeringen inne på SiS.

I rapporten ”Istället för att få hjälp blev jag utsatt för sexuella övergrepp” samlas vittnesmål om ungas upplevelser av olika slags sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem. Dessa vittnesmål stärks av IVO-anmälningar och domar som projektledarna har tagit del av.

Två vittnesmål från rapporten:

Linda var femton år när hon placerades på SiS första gången. Hon säger att det är vanligt att personal erbjuder cigaretter och droger mot sex.
”Jag har erbjudits droger mot sex på alla tre SiS-hem som jag varit på”.

Nadja som idag är tjugo år berättar att hon varit placerad på SiS under sju års tid och att sexuella trakasserier från personal är vanligt.

”När man nämner det till chefen, så känns det inte som att de lyssnar alls, ens ord är ingenting emot personalens ord”.

Syftet med rapporten är att lyfta ungas erfarenheter av sexuella övergrepp och trakasserier begångna av personal på SiS-hem.

– Vi kan inte dra några slutsatser om hur vanligt förekommande problemet är, men vi hoppas att rapporten kan bidra till en diskussion om hur man bättre förebygger och upptäcker sexuella övergrepp och trakasserier mot unga i samhällets tvångsvård. Och i förlängningen att skyddet för dessa unga ökar, säger Olle Eriksson som är en av rapportförfattarna.

Ladda ned rapport

Debattartikel Aftonbladet

För frågor om rapporten, kontakta:
Olle Eriksson, projektledare Ung inlåst.
Mobil: 0700921467
Mejl: olle.eriksson@skyddsvarnet.se

För frågor om Skyddsvärnet och projektet, kontakta:
Nilla Helgesson, Direktor/VD
Mobil: 0705-861361
Mejl: nilla.helgesson@skyddsvarnet.se