Priset avgör idag vem som blir välfärdsutförare – inte kvaliteten

Skyddsvärnets kvalitets- och projektchef Johan Holmdahl tar ställning kring upphandlingsmodeller där lägsta pris är den utslagsgivande faktorn för vem som blir leverantör.

Vi som arbetar med att skriva anbud inom offentlig upphandling för olika sociala välfärdstjänster konfronteras ofta med upphandlingsmodeller där lägsta pris är den utslagsgivande faktorn för vem som blir leverantör. Det är såväl problematiskt, ansvarslöst som olyckligt av flera skäl.

Läs mer:

Till debattartikeln