Podd: Brottsprevention – Erik Von Essen

Erik Von Essen är samordnare för situationell brottsprevention med ansvar över Stockholms län. Under sin långa karriär som polis har Erik samlat på sig bred kunskap om kriminalitet och brottsförebyggande arbete. I detta avsnitt lyfts de största och mest akuta problemen kring brott idag. Erik går främst in på den organiserade brottsligheten och narkotikasituationen i samhället.

  • Vad är brottsprevention i praktiken?
  • Hur arbetar man för att förebygga brott?
  • Hur hanterar man den generellt ökade rädslan som finns för att bli utsatt för brott idag?
  • Hur har det brottsförebyggande arbetet förändrats under de senaste 20 åren?
  • Hur kan idéburna organisationer ta en större plats i arbetet och bidra mer?

Skyddsvärnets podcast syftar till att sprida kunskap om aktuella samhällsfrågor samt visa på kraften som finns inom idéburen sektor. Podden Idéburen välfärd kommer ut med ett nytt avsnitt varje måndag och går att lyssna på via plattformar som Spotifypoddtoppen.seApple Podcaster, Google podcasts m.m.Erik Von Essen, samordnare för situationell brottsprevention, gästar podden Idéburen välfärd. Foto: Skyddsvärnet