Med anledning av Coronavirus

Skyddsvärnet har flera åtgärder för att trygga våra klienter, deltagare och medarbetares välmående.

Generellt för organisationen

 • Skyddsvärnet har en utarbetad handlingsplan med tydliga instruktioner kring hur ansvariga ska agera i olika tänkbara krislägen.
 • Krisberedskap (jour samt ledningen tillgänglig dygnet runt) är tillgänglig för alla chefer.
 • Skyddsvärnets medarbetare uppdateras ständigt internt med information om nyheter, åtgärder och instruktioner.

Specifika åtgärder inom verksamheterna

 • Om en medarbetare insjuknar följs framtagna, tydliga säkerhetsinstruktioner.
 • Om en klient insjuknar följer verksamheten framtagna, tydliga säkerhetsinstruktioner.
 • Om någon medarbetare är sjuk med luftvägssymtom, skall hen stanna hemma.
 • Om någon medarbetare har andra symptom skall hen kontakta ansvarig chef och diskutera hur hen skall agera.
 • Skyddsvärnet ersätter, i största möjliga utsträckning, fysiska möten med telefon- eller videomöten.
 • Skyddsvärnet följer Folkhälsomyndighetens råd om hygien.

Seminarier & mässor

 • Skyddsvärnet har flera seminarier under våren. Seminariet i mars har ställts in och skjutits upp till hösten. Det stora seminariet om sexuellt våld den 2 april har även det skjutits upp till ett senare tillfälle. Angående övriga kommande seminarier under våren, så håller vi samtliga anmälda uppdaterade kring vad som sker. Om seminarierna inte kan hållas kan dessa komma att skjutas upp eller sändas digitalt.
 • Vi kommer inte heller att ställa ut på de mässor och seminarier vi planerat att vara representerade på under kommande två månader.

Källor till mer information om Coronavirus

I Sverige har Folkhälsomyndigheten ansvar för den samlade informationen.
Vi följer också de regionala smittskyddsenheternas information.

Vid frågor kring vår hantering av Coronaviruset, vänligen kontakta:
Nilla Helgesson, VD/Direktor: nilla.helgesson@skyddsvarnet.se / 0705-861361