Lediga platser på stödboende

Skyddsvärnets stödboende i Bromma har utökat från 10 till 17 platser på grund av flytt i lokalen. Vi har därmed lediga platser.

Björka stödboende är ett tryggt individuellt drogfritt boende. Vi vänder oss till både män och kvinnor från 18 år och uppåt med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet.

För mer information och platsförfrågan, kontakta enhetschef/samordnare Kristina Antonio.
Ring: 0700-921 463. Mejla: kristina.antonio@skyddsvarnet.se

Läs mer om stödboendet