Lediga platser i familjehem!

Just nu har Skyddsvärnet ett antal platser tillgängliga i våra familjehem. Vi tar emot barn, unga och vuxna (från 7 år och uppåt) och har familjehem över hela Sverige. Flest platser finns i Stockholms län och angränsade kommuner. Kontakta oss för mer information.

Skyddsvärnets familjevård erbjuder platser för barn, ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. Vi erbjuder även familjehem för ensamkommande flyktingbarn och personer med skyddad identitet/skyddat boende. Utöver familjehemmet har individen även tillgång till kompletterande insatser från våra andra verksamheter, som t.ex. psykologsamtal, självhjälpsgrupper och arbetsintegrering.

Just nu har vi flertalet lediga platser. Vet du någon som behöver en placering eller vill du veta mer? Kontakta oss här.

Läs mer om familjevården