Halvvägshuset i OMKRIM

I det senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning OMKRIM kan ni läsa om Skyddsvärnets Halvvägshus. I reportaget intervjuas vår enhetschef Lena Karlsson och halvvägshusets föreståndare Anneli Norstedt. Jonas, en klient berättar om sina erfarenheter och om hur det är att bo på halvvägshus.