Halvvägshuset fick besök från Hongkong

Skyddsvärnets Halvvägshus fick under veckan besök av Hongkongs´s Post-Release Supervision Board och personer från organisationer som driver halvvägshus i Hongkong. Besökarna träffade Nilla Helgesson, Direktor/VD och personalen på Halvvägshuset.

Det blev ett intressant och givande möte där erfarenheter utbyttes. Vi kunde se stora skillnader mellan verksamheterna här och i Hongkong. Exempelvis driver man i Hongkong halvvägshus för både kvinnor och män, medan vi i Sverige just nu endast har halvvägshus för män. Våra besökare ifrågasatte hur vår regering och vårt jämställda land tänkte kring det. En annan skillnad som framkom var att klienterna i Hongkong betalar hyra och mat, till skillnad från i Sverige, där det ingår i insatsen. Besökarna tyckte även att vi hade stora rum för våra klienter. I Hongkong bor 6-8 klienter i våningssängar tillsammans i ett rum.

Besökarna från Hongkong har haft Halvvägshus i 30-40 år. Sverige fick sina första Halvvägshus (enligt kriminalvårdslagen) år 2007, varav det i Stockholm drivs av Skyddsvärnet.