Bli medlem i Skyddsvärnet 2019

Vi på Skyddsvärnet vill ge ett stort tack till dig som stöttat oss som medlem under 2018. Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften även för 2019 och vi hoppas såklart att du vill fortsätta stödja oss. Är du inte medlem redan men nyfiken på vad det innebär? Läs vidare.

I förra veckan gick ett utskick med betalningsuppgifter ut till samtliga medlemmar. Genom att bli medlem och betala in den årliga medlemsavgiften bidrar du till att Skyddsvärnet kan förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för alla människor i samhället.

Som medlem i Skyddsvärnet:

  • Är du med och bidrar till ett socialt hållbart samhälle.
  • Bidrar du oavkortat till våra verksamheter.
  • Får du Skyddsvärnets uppskattade verksamhetsberättelse varje år.
  • Får du Skyddsvärnets digitala nyhetsblad månadsvis samt övriga medlemsutskick.
  • Får du delta i Skyddsvärnets årsmöten.

Börja det nya året med att göra skillnad. Du behövs!

Bli medlem