Är du vår nya familjehemskonsulent?

Familjevården är en av Skyddsvärnets enheter och har placeringar av barn från 7 år, ungdomar och vuxna i familjehem, där en stor del av våra placering för närvarande är ensamkommande ungdomar. Nu söker vi en familjehemskonsulent som vill vara med och göra skillnad!

Arbetsbeskrivning

Dina huvudarbetsuppgifter är att ansvara för rekrytering, utredning
och handledning av familjehem. Du tar emot förfrågningar om
placering, har tät kontakt med placerade, familjehem och uppdragsgivare. Uppföljning och utvärdering är en viktig del i arbetet. Uppdragsgivare är främst kommunernas socialtjänst och Kriminalvården.