Uppdragsgivare

Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag, Skyddsvärnet Secondhand, har två huvudsakliga uppdrag: att skapa delaktighet samt att integrera människor i samhället och arbetslivet. Vi har flera uppdragsgivare, men huvudsakligen samarbetar vi med arbetsförmedlingen och socialtjänsten inom kommunen.

Arbetsförmedlingen och socialtjänsten arbetar för att få ut arbetslösa individer i någon typ av gynnande sysselsättning, där alternativen är flera. Skyddsvärnet erbjuder arbetsträning, och när det behövs, förstärkt arbetsträning. Vi arbetar efter tydliga rutiner och får ut ca 40-50% av våra deltagare i riktiga jobb.

Aktivt stöd i jobbsökarprocessen

Vid arbetsträning hos oss får deltagaren utveckla eller prova på nya arbetsuppgifter, få färska referenser och intyg samt bredda sitt kontaktnät. Vi hjälper till med att skräddarsy ansökningshandlingar efter tjänsten och branschen som deltagaren är intresserad av. Individerna som arbetstränar får regelbunden handledning av branschkunniga arbetsledare och motiverande handledare. Vi arbetar också aktivt med att ge stöd i jobbsökarprocessen.

Verksamhetens metoder

Vi arbetar utifrån metoden ”supported employment” vilket innebär att arbetsledaren/handledaren alltid finns till hands för deltagaren för att presentera och instruera olika arbetsuppgifter. Handledaren arbetar också utifrån denna metod för att stödja individer ut i praktik och eventuellt arbete. Våra metoder är influerade av ett lösningsorienterat tankesätt och vi använder motiverande samtalstekniker då vi planerar och utvärderar tillsammans med den enskilde deltagaren.

Introduktion till arbetsträning

Personer som är intresserade av att arbetsträna kommer på studiebesök till Skyddsvärnet med sin handläggare/kontaktperson. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan och det individuella innehållet planeras. Vi skapar ett individuellt schema för varje vecka under arbetsträningen, schemat kommer att anpassas efter deltagarens förmåga och egna önskemål.

Verksamhetens mål

Arbetsträning är till för personer som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp med att komma ut i arbetslivet. Vi utgår från varje individs förmåga och behov. Vårt mål är att deltagaren, utifrån sina förutsättningar, ska utvecklas och öka möjligheterna att få ett arbete.

Verksamhetsområden

Att vi har flera olika arbetsområden (butik, cykelverkstad, transport m.m.) innebär en ökad valfrihet av sysselsättning för våra deltagare. Deltagarna har möjlighet att prova på olika uppgifter för att sedan se vad de tycker är mest intressant och vill lära sig mer av. Våra handledare och arbetsledare anpassar sig efter varje individs behov och förutsättningar.  Vi tror på varje människas rätt till att arbeta och att bidra när förutsättningar lämpas och sammanhanget anpassas.

vill komma i kontakt med oss?

Marita Gullberg, samordnare/handledare – Nynäshamn
070-799 21 74
marita.gullberg@skyddsvarnet.se

Theresia Häggblom, butikschef – Spånga
070-725 90 73
theresia.haggblom@skyddsvarnet.se