Handla hållbart

Skyddsvärnets Sociala företag arbetar för att integrera personer in på arbetsmarknaden. Genom att köpa tjänster av oss bidrar du till samhällsnyttan genom att vi kan starta fler företag som leder till jobb. Produkterna och tjänsterna är hållbara då de skapas utifrån ett miljömässigt tänk och ett socialt ansvar. Ta del av våra tjänster och produkter i menyn bredvid.

Miljömässig hållbarhet

Större delen av produkterna som Skyddsvärnet erbjuder återskapas av återvunnet material. Detta är en del i ledet av Skyddsvärnets miljömässiga arbete.

Social hållbarhet

Produkter och tjänster som Skyddsvärnet erbjuder skapas av deltagare som arbetstränar via Skyddsvärnets Sociala företag. Målet med arbetsträningen är att utvecklas och sedan få ett arbete.

Produkter och tjänster skapas av deltagare på Skyddsvärnets sociala företag!