Tillbaka

Unga i riskmiljöer

Den 10/10 är det dags för Skyddsvärnets seminarium som belyser unga och utsatta i riskmiljöer. Hur ser verkligheten ut? Vilka insatser finns idag och hur arbetar man för att hjälpa och förebygga? Välkommen med din anmälan.

Föreläsare på seminariet:

Frida Hedström, olikhetsstrateg/delägare på We Link Sweden och integrationsstrateg på Eskilstuna kommun

Frida Hedström är olikhetsstrateg och delägare på We Link Sweden och har varit med och utvecklat modellen Entry Hub. Hon arbetar också med strategiskt inkluderingsarbete och stöttar företag att hitta innovativa lösningar för framtida kompetensförsörjning. Frida arbetar också som integrationsstrateg i Eskilstuna kommun med fokus på inkludering, kompetensförsörjning och samverkan, framförallt genom Affärsplan Eskilstuna. Hon kommer under seminariet att ge en forskningsbakgrund till temat unga i riskmiljöer. Vad säger forskningen internationellt om unga i riskmiljöer? Hur ser verkligheten ut för svenska ungdomar i dessa miljöer? Vilka insatser finns idag och vad behöver samhället göra för att lyfta ungas perspektiv? Vilka nya lösningar finns och hur kan ny teknik vara en nyckel till förändring?

Denise Oskarsson och Ida Söderin, uppsökande socialsekreterare på Ungdomsjouren

Ida och Denise jobbar på Ungdomsjouren som uppsökande socialsekreterare. Målet med det uppsökande arbetet är att tidigt upptäcka ungdomar i riskmiljö och länka dem vidare till rätt insatser. Arbetet är väldigt varierande och ibland akutstyrt. Ida och Denise träffar många ungdomar som på olika sätt har hamnat mellan stolarna och behöver stöd för att lämna riskmiljöer och få en meningsfull tillvaro. Under seminariet kommer de att beskriva Ungdomsjourens arbete. Vad definierar en riskmiljö? Vilka uppehåller sig där? Hur samverkar Ungdomsjouren med andra aktörer?

Johan, Jocke och Malin, Trygghetsvärdar från SAFE Stockholm

Skyddsvärnets verksamhet SAFE Stockholm är ett uppdrag som syftar till att öka tryggheten för barn och unga som vistas i Stockholms City. Verksamheten utförs på uppdrag av Stockholms stad. SAFE finns i området runt Sergels Torg under kvällar, nätter och helger för att finnas till hands för de unga som vistas där. Syftet är att trygghetsvärdarna ska fungera som trygga vuxna i en otrygg miljö samt att uppmärksamma ungdomar som är i behov av stöd och hjälp. På seminariet kommer trygghetsvärdar från SAFE att berätta om sitt arbete, vilken problematik de stöter på och hur de upptäcker samt hjälper ungdomarna till vidare insatser.

När: 10 oktober klockan 13:00-16:00
Var: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: Gratis
Anmälan: seminarium@skyddsvarnet.se eller fyll i formuläret nedan.