SAFE Stockholm

SAFE Stockholm är ett uppdrag som syftar till att öka tryggheten för barn och unga som vistas i Stockholms City. Verksamheten utförs på uppdrag av Stockholms stad.

VÅR VERKSAMHET

Vår verksamhet samarbetar med andra aktörer som också arbetar i Stockholms City; såsom Ungdomsjouren (Socialtjänsten), polisen, vaktbolag och andra fältarbetare. Vi har ett nära samarbete med polisen, väktare och Socialtjänsten (både ungdomsjouren och socialjouren).

VÅRA TRYGGHETSVÄRDAR

SAFE Stockholm har i dagsläget åtta trygghetsvärdar och en arbetsledare som rör sig, på och runt Sergels Torg under kvällar, nätter och helger för att finnas till hands för de unga som vistas där. Syftet är att trygghetsvärdarna ska fungera som trygga vuxna i en otrygg miljö samt att uppmärksamma ungdomar som är i behov av stöd och hjälp. I dessa fall arbeta med att länka vidare till andra insatser.

Poddavsnitt om SAFE – ”Växa som människa med SAFE”.

Vill du komma i kontakt med SAFE Stockholm?

Kontakta oss