Vi har tänkt och gjort nytt i över 100 år

Här kan du ladda ner och ta del av Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

Skyddsvärnet har genom sin 114-åriga verksamhet en långsiktighet i allt vi arbetar med och vi har gjort flera innovationer. Skapandet av frivården, öppna delen av Kriminalvården, var vår första innovation som efter att vi byggt upp den i över 30 år övertogs av staten år 1942. Vi har fortsatt ha ett nära samarbete med Kriminalvården under alla år.

Överbeläggningar och försenade byggprojekt har gjort att Kriminalvården haft ett år med stora behov av att hitta lämpliga utslussmöjligheter till klienterna. Genom olika upphandlingar har Skyddsvärnet kunnat erbjuda ett kraftigt utökat antal platser för klienter som behöver utsluss såsom Halvvägshus (både i gruppboende och enskilt boende), kontrollerat boende, familjehem, utökad frigång med sysselsättning. Vi har även egna utslusslägenheter som erbjuds de klienter som efter sin placering saknar bostad och då kan hyra direkt av oss.

Tänka nytt och ständigt se och lyssna på vad behoven är, har visat sig vara ett framgångsrikt sätt för Skyddsvärnet att utvecklas och växa. Under året har vi köpt ett privat bolag inom välfärden och gjort det till idéburen verksamhet, vilket är första gången för oss som vi förvärvar ett bolag. Vi ser stora möjligheter att utöka idéburen välfärd genom att köpa privata bolag och kommer fortsätta göra detta när det finns verksamheter som passar i Skyddsvärnets insatskedja.

I växande och utveckling anser vi att det är avgörande med fokus på vad som är möjligt, inte bara det nödvändiga. Vi når längre, får bättre resultat och har dessutom roligare på vägen dit. En stor förändring som organisationen gått igenom under året är att skrota verksamhetsplan och dess många mål för att istället sikta högre och mer fokuserat på att alla verksamheter tar fram och arbetar med ett enda mål, ett extra ordinärt resultat (EOR). Det identifieras förändringar som behöver göras och allt följs upp varje vecka.

Resurserna som finns hos både medarbetare och klienterna ska tas tillvara och vi kommer fortsätta arbeta för det möjliga, inte bara det nödvändiga. Detta har redan resulterat i att vi nu har medarbetare i Stockholms län, Västra Götalands län, Jönköpings län och Västerbottens län.

Tack till alla Skyddsvärnets medarbetare som varje dag ger individer stöd och kraft i att se sina egna resurser samt minskar utslagningen i samhället, detta är Hjälp till självhjälp!

Nilla Helgesson, Direktor/VD
070-586 13 61
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Är du intresserad av ett tryckt exemplar av Skyddsvärnets verksamhetsberättelse 2023?
Vi postar kostnadsfritt.
Mejla din förfrågan med din postadress till nyheter@skyddsvarnet.se