Verksamhetsberättelse 2014

Skyddsvärnet har över hundra års erfarenhet av att förebygga brott och social utslagning i samhället. Utmaningarna ser annorlunda ut idag än i början av 1900-talet. Det är därför av största vikt att vi som organisation fortsätter med att ständigt förändras och utvecklas. Då kan Skyddsvärnet på bästa sätt stödja de individer som söker stöd och hjälp hos oss, utifrån de behov som nu finns i samhället.

Många av Skyddsvärnets målgrupper, till exempel ungdomar, ensamkommande flyktingbarn, nyanlända, personer med missbruks- eller kriminalitetsproblematik samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder, har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Det är med glädje jag kan summera år 2014 och se att vi har en verksamhet, genom Skyddsvärnets Sociala företag, som gör att vi kan ta emot omkring hundra personer för arbetsträning. Det resulterar i att individerna kommer närmare arbetsmarknaden.

Vi har fått förtroendet av Kriminalvården och Arbetsförmedlingen att driva landets enda försäljnings- och trädgårdsutbildning för kvinnor inom anstalt. Detta leder till att fler kvinnor på anstalt ska komma ut i arbete.

Stockholms stad har gett oss uppdraget att vara stadens enda leverantör av Hotell- och restaurangutbildning för personer inom Jobbtorgen. Under år 2014 har Skyddsvärnet arbetat fram samarbeten med stora företag inom branschen. Det gör att vi har många praktikplatser, vilket har gett arbete till många personer som gått våra utbildningar.

Genom Skyddsvärnets nya avtal, uppdrag och verksamheter utökas även medarbetarantalet. Vi har sett en stor ökning av personer som aktivt söker sig till Skyddsvärnet för att arbeta just hos oss. Detta stärker oss i att Skyddsvärnet gör rätt saker och på rätt sätt och även varumärket stärks så att vi kan vara en större påverkanskraft i samhällsdebatten.

Opinionsbildning är en viktig del av arbetet inom Skyddsvärnet och andra idéburna organisationer. Det finns mer än offentlig och privat sektor. Civilsamhället, idéburen sektor, tredje sektorn, ja kärt barn har många namn. Denna sektor är en viktig del inom välfärden och den återinvesterar också allt överskott i verksamheten, resurserna finns kvar för dem som behöver dem.

År 2015 kommer att innebära fortsatta utmaningar för att minska utslagningen i samhället men vi ser också stora möjligheter där vi kan göra avgörande insatser för socialt utsatta personer. Skyddsvärnet startar det nya året med en plan för en kraftfull utvidgning av vårt arbete inom arbetsintegration samt geografisk utökning av vårt arbete inom familjehemsvård och slutligen kommer vi utöka boendemöjligheterna för våra klienter.

Nu fortsätter vi in i 2015 med nya satsningar och ständiga förbättringar av det befintliga. Skyddsvärnet ska ge klienter, uppdragsgivare och medarbetare det bästa möjliga stödet. I egenskap av att vara en non-profit aktör saknar vi ägare och kan därför fortsätta med fullständig
återinvestering av överskottet in i organisationen.

Stockholm 2015
Nilla Helgesson, direktor/VD

Ladda ner

Ta del av VB 2014 här.