Verksamhetsberättelse 2013

Direktor har ordet

År 2013 har Skyddsvärnet fokuserat på att utöka de tjänster vi erbjuder, förstärkt opinions-och utvecklingsarbetet och utvecklat stödet till medarbetarna. Bredden och mångfalden inom dessa områden har vuxit.

Vårdkedjans verksamheter har utökats. Skyddsvärnet har återigen fått Kriminalvårdens förtroende att driva ett av landets tre Halvvägshus, det enda i Stockholm. Vidare har det förebyggande arbetet stärkts. Stockholms stad har gett oss ansvaret för ett trygghetsskapande arbete i Stockholms city för barn och unga. Vi har också fått nya avtal med ett flertal kommuner kring arbetskooperativ inom missbruksvården. På liknande sätt har Skyddsvärnet expanderat tjänster till personer som är arbetssökande.

I Sollentuna kommun är Skyddsvärnet den enda non-profit aktören som erbjuder coach/mentor till arbetslösa. Vi är även den enda aktören som har avtal med Stockholms stad vad gäller arbetsförberedande insatser, inom hotell och restaurang, för aspiranter från Jobbtorgen.

Seminarier som engagerar

Opinions- och utvecklingsarbetet är ett effektivt verktyg för att föra ut information om Vårdkedjans utveckling och bredd. Vi har därför arbetat aktivt med att förstärka innehåll och bredd. Uppskattade och välbesökta seminarier har fortsatt att engagera, utbilda och väcka frågor i socialpolitiska ämnen. Utbildningskatalogen 2014 är kvalitativ och gedigen och erbjuder föreläsningar och utbildningar som utvecklar kompetens i externa parters organisationer.

Skyddsvärnet har utökat närvaron i sociala medier, med en Facebook-sida och ett Twitter-konto. Under Almedalsveckan var vi aktiva både som medverkande och deltagare i olika aktiviteter. Pionjärarbetet med att ta in konceptet LifeRing till Sverige och Europa har förstärkts.

Vi har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för att sprida självhjälps-grupper över hela landet. Ytterligare ett område där vi varit främst är stödet till ensamkommande flyktingungdomar att organisera sig i egna föreningar. Genom projekt Prata med oss, inte om oss startades sju SEF (Sveriges Ensamkommandes Förening) och även SEF Riksförbund.

Nya satsningar år 2014

Stödet till medarbetarna har utvecklats och utökats då antalet medarbetare ökat med omkring 50 procent under 2013. Föreningen har bland annat anställt en personalansvarig, anordnat personalaktiviteter utanför arbetstid och utökat förmånerna inom friskvård. Cheferna har fått speciellt stöd i form av en ledarskapsutbildning på högskolenivå samt egen handledning.

Nu fortsätter vi in i 2014 med nya satsningar och ständiga förbättringar av det befintliga. Skyddsvärnet ska ge klienter, uppdragsgivare och medarbetare det bästa möjliga stödet. I egenskap av att vara en non-profit aktör saknar vi ägare och kan därför fortsätta med fullständig återinvestering av överskottet.  Vårt motto – Hjälp till självhjälp – genomsyrar all vår verksamhet .

Stockholm i  april 2014
Nilla Helgesson, direktor

Ladda ner

Ta del av VB 2013 här.