Verksamhetsberättelse 2010

Direktor har ordet

Skyddsvärnet har haft ett intensivt år med förändrade krav från uppdragsgivare, uppstart av nya projekt, byte av lokaler, jubileumsfirande och en förstärkt vårdkedja där de enskilda personerna kan få sammanhållna insatser under längre tid utan att behöva byta vårdgivare.

Det är ett historiskt år som har passerat, år 2010 fyllde Skyddsvärnet 100 år och det firade vi på många olika sätt. Det känns tryggt att arbeta i en organisation som har denna stabilitet och erfarenhet. Detta kombinerat med kreativa medarbetare och nya projekt och verksamheter gör att vi förbättras, utvecklas och förändras i takt med vår samtid.

Vi har tillsammans fortsatt arbetet med vårdkedjan och samverkan mellan Skyddsvärnets olika verksamheter. Ett led i detta arbete var att några verksamheter flyttade ihop i en gemensam lokal under året.

Verksamheten har utökats med två framgångsrika projekt som har skapat många nya kontakter och samarbeten för Skyddsvärnet.

Vår opinionsbildande verksamhet med bland annat seminarier  är välbesökta och uppskattade av både personal, uppdragsgivare och externa kontakter.

Nilla Helgesson
Direktor

Ladda ner

Ta del av VB 2010 här.