Tillbaka

Webinarium: Psykisk ohälsa bland barn och unga

Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter den psykiska ohälsan bland barn och unga att öka. Hur kan vi skapa förutsättningar för en god hälsa hos den yngre generationen? Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, föreläser på Skyddsvärnets webinarium om psykisk ohälsa bland barn och unga.

Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, arbetar idag som psykiatrisamordnare på SKR samt är initiativtagare till kraftsamlingen för psykisk hälsa. Kraftsamling psykisk hälsa arbetar med ett stort antal frågor som bland annat handlar om att rusta barn och unga, stärka suicidpreventionen, ge rätt insatser till asylsökande och nyanlända och bidra till ett mer hälsofrämjande digitalt liv.

Innehåll:

  • Hur mår barn och unga idag?
  • Hur skiljer sig den psykiska ohälsan i åldrar och mellan killar och tjejer?
  • Vilka faktorer bidrar främst till den ökade psykiska ohälsan?
  • Hur har coronapandemin påverkat barn och ungas psykiska hälsa?
  • Vilka insatser krävs för att det ska bli en långsiktig förändring?

Välkommen att delta kostnadsfritt!

När: 23 mars 2021. Kl. 09:00-10:00.
Anmälan till: seminarium@skyddsvarnet.se eller via formuläret nedan.

Detta hålls på webben och är helt kostnadsfritt. För att delta behöver du en dator och tillgång till internetanslutning. När seminariet närmar sig får du en bekräftelse och en direktlänk till programmet där seminariet sänds.