Tillbaka

Missbruk & äldrevård – vem tar ansvar?

Hur bemöter vi äldre människor med missbruksproblem? Vem tar ansvar
och var finns kompetensen? Hur skapar vi ett äldrevänligt samhälle för
missbrukare? Varmt välkommen till ett seminarium som lyfter viktiga
frågor om äldre, missbruk och dess samband med psykisk ohälsa.

Se program