Tillbaka

Human eller repressiv kriminalpolitik

Vad görs egentligen för att förhindra brott? Samhället beskriver insatser för att förebygga och bekämpa brott som kriminalpolitik. Skyddsvärnet vill att kriminalpolitiken diskuteras för att ge impulser till insatser som minskar brottsligheten och ökar tryggheten i samhället. Vi vill att de som begår brott påverkas att lämna kriminaliteten. Vi vill att dömda slussas tillbaka i samhället genom stöd och utbildning och omhändertagande. Vi vill att brottsoffer får det stöd och skydd som de vill ha. Vi behöver ge politikerna idéer till konstruktiva satsningar. Kom och delta i debatten om Kriminalpolitik!