Tillbaka

Från ensamkommande och nyanländ till integrerad medborgare

Under de senaste åren har antalet ensamkommande barn och ungdomar som anländer till Sverige ökat markant. Många får asyl och stannar. Hur ser integrationsmöjligheterna ut för dessa ungdomar? Välkommen till ett seminarium som lyfter samtalet och fokus från ”att komma” och ”vara nyanlända” till vad som händer när man kommer in i det svenska samhället och hur det kan gå till.

Se program här