Tillbaka

Ensamkommande försvunna barn (Frukost)

Cirka 300 ensamkommande flickor och pojkar har försvunnit i Sverige de senaste åren. (Bygger på statistik innan aug 2015.) Samtidigt har FN:s barnrättskommitté i sin senaste granskning i februari 2015 kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner, och specifikt pekat på brister i åtgärder och utredningar. Migrationsverket och polisen medverkar i olika aktiviteter, projekt och utredningar för att på olika sätt förebygga att ensamkommande barn försvinner, utsätts för eller begår brott.

På vårt frukostseminarium den 28 januari kommer företrädare från Migrationsverket och Polisen att berätta om sitt arbete med att förebygga och förhindra att ensamkommande barn försvinner.

PROGRAM

08.30-09.00 Skyddsvärnet bjuder på frukost

09.00-09.15 Om Skyddsvärnet som ideell organisation

09.15-10.00 Migrationsverket, Miriam Markiewicz Söderström

10.00-10.45 Polisen, Peter Matsson, kommissarie vid gränspolisen

Obs! Detta är cirkatider. Seminariet slutar senast kl. 11.00.

Plats: NBV, Bergsunds Strand 43, Stockholm. Vi tar emot er i dörren!
Kostnad: gratis + vi bjuder på frukost!
Anmälan: senast 26/1 till seminarium@skyddsvarnet.se
Bekräftelse: skickas ut