Tillbaka

Barns påverkan av föräldrar i fängelse

Många barn har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn. Välkommen på ett frukostseminarium om barns påverkan av föräldrar i fängelse och om vikten av stöd.

Bufff (Barn och Ungdom med Förälder eller Familjemedlem i Fängelse) är en ideell förening som arbetar med stöd till barn och ungdomar vars förälder eller familjemedlem sitter eller har suttit i häkte/fängelse. Bufff arbetar utifrån ett barnperspektiv och utgår från FN:s konvention barnets rättigheter där barnets bästa alltid står i centrum och vi arbetar för att stärka rättigheterna för barn till frihetsberövade.

Enligt Kriminalvården (2012) är det 30 000 barn i Sverige som berörs av att ha en förälder som är i fängelse/frivård. Barnen är många gånger osynliga i samhället och lever ofta i miljöer där missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och våld förekommer. Att växa upp i en dysfunktionell familj är en mycket stor riskfaktor för barnen. Föräldrarnas svåra situation påverkar barnen men barn till frihetsberövade är i grunden inte problembärare själva. Att stödja barn, ungdomar och föräldrar är en av de viktigaste preventiva insatserna som kan göras. Det är dock viktigt att påpeka att den kulturella och socioekonomiska mångfalden är stor hos barn och ungdomar som kommer till oss och stödbehovet finns oavsett uppväxtmiljön.

Vi vet att barn och ungdomar med en förälder eller familjemedlem inom Kriminalvården ofta känner en stor ensamhet och har ett behov av att få prata om sin svåra och specifika situation. Bufff arbetar med direktstöd till barnen och ungdomarna, men stödjer också barnen indirekt genom att stödja den frihetsberövade föräldern i föräldrarollen. Det bland annat genom att påvisa att de är viktiga för sina barn, att man kan vara en bra förälder på avstånd, samt att de får hjälp med att hålla kontakten med den frihetsberövade föräldern om det är för barnets bästa. För att barnen skall få en bättre vardag stöttar vi också den förälder som har huvudansvaret för barnen då deras partner avtjänar fängelsestraff.

På detta frukostseminarium föreläser Lina Hellmark och Alejandra Castaneda från Bufff.

När: 16 maj kl. 08.30-10.00. Frukost serveras från 08.30.
Var: Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag.
Stadshagsvägen 6, Kungsholmen. Hitta hit
Kostnad: Gratis
Anmälan till: seminarium@skyddsvarnet.se