Tillbaka

Att leva med HIV

Den kunskap vi har om HIV idag är inte densamma som för 30 år sedan. Hur har synen på HIV positiva och sjukdomen förändrats? Hur jobbar vi idag med diagnosen och vad har ändrats?

Daniel Rahm och Rita Rosén arbetar med rådgivning, HIV-testning och utbildning i hur det är att leva med HIV idag och om sjukdomen. Rita är infektionssjuksköterska med många års erfarenhet av att arbeta med HIV-patienter och Daniel som själv är diagnostiserad med HIV delar bland annat med sig av sin vardag i sitt yrke som undersköterska. De har båda bakgrund inom infektionssjukvård på Danderyds sjukhus och HIV-mottagningen Venhälsan på Södersjukhuset och arbetar tillsammans på Noaks Ark i Stockholm, den första HIV organisationen i Sverige. På Skyddsvärnets seminarium den 26 oktober delar Rita och Daniel med sig av kunskap och insikter.

Ett seminarium om dåtid, nutid och självklart – framtid.

Läs en intervju med Daniel & Rita här

När: 26 oktober kl.13-15
Var: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Kostnad: Gratis
Anmälan: seminarium@skyddsvarnet.se eller fyll i formuläret nedan.