Whålin Fastigheter & Skyddsvärnet i senaste numret av Fastighetstidningen

Läs om hur Wåhlin Fastigheter, en av Stockholms största privatvärdar bidrar till ett mer välfungerande samhälle bland annat genom samarbete med Skyddsvärnet, i senaste numret av Fastighetstidningen!

Wåhlin Fastigheter står för hälften av Skyddsvärnets cirka 50 träningslägenheter. Vad vinner Wåhlins på att engagera sig socialt?

– En känsla som inte går att mäta i pengar. Vi bara
vet att det är rätt och på något sätt kommer det tillbaka till oss i en positiv anda. Gör vi väl så påverkar det alla omkring oss, hyresgäster, kunder och medarbetare. Vi går in för att vara en trygg, långsiktig värd både på individ- och samhällsnivå.

Skyddsvärnets träningslägenheter är ett tillfälligt stödboende som i samarbete med hyresvärdar kan vara aktuellt exempelvis för någon med missbruksbakgrund eller ensamkommande flyktingungdomar.

– Träningslägenheterna finns i vanliga bostadshus och ska fungera som vanliga hem. Vi står för hyreskontraktet och är värdens garanti för att hyran kommer in och att det fungerar med grannarna, säger Per-Oskar Gundel, föreståndare för Skyddsvärnets träningslägenheter.

Vi är superglada över att ha Wåhlin Fastigheter som samarbetspartner! Vi knyter gärna kontakt med fler hyresvärdar för att kunna möta behovet av fler träningslägenheter.
Om du är intresserad, hör gärna av dig till traningslagenheter@skyddsvarnet.se