Skyddsvärnet utökar Björka Hässelby med 22 nya platser!

Den 1 juli har Skyddsvärnet genom Björka Hässelby, möjligheten att erbjuda ytterligare 22 placeringar för stödboende och halvvägshusplats. Detta är delvis som ett svar på den ökade efterfrågan av halvvägshusplatser samt i linje med Skyddsvärnets vision om att förebygga social utslagning i Sverige.

På Björka Hässelby erbjuder Skyddsvärnet halvvägshusplats och stödboende för både män och kvinnor, med separata boendedelar. För närvarande finns det 43 platser för män och 11 platser för kvinnor. Från och med den 1 juli kommer antalet platser för män att utökas till 65, medan platserna för kvinnor förblir 11. Varje klient har en egen lägenhet med ett mindre pentry och badrum, samt tillgång till gemensamma utrymmen så som kök, vardagsrum och gym.

Idag får vi många fler förfrågningar från Kriminalvården än vi kan ta emot. Vi är glada att vi får möjligheten att hjälpa fler människor tillbaka till ett liv i samhället. Många av de som bor hos oss idag säger att möjligheten till utsluss är väldigt avgörande för möjligheten att få en bra start när strafftiden är slut. – Kristina Antonio, Enhetschef halvvägshus och stödboende på Skyddsvärnet – anno 1910.

Utöver halvvägshusplacering på Björka Hässelby erbjuder Skyddsvärnet placering i familjehem över hela Sverige samt att vi i driver Kriminalvårdens halvvägshus för både män och kvinnor i Stockholm.

Kriminalvårdens utsluss genom halvvägshus-platser innebär att Skyddsvärnet står för inslussen i samhället för dessa personer. Vi arbetar aktivt tillsammans med klienterna så att de ska kunna ha arbete och bostad när de lämnar halvvägshuset. Under tiden de bor hos oss kan vi alltid garantera sysselsättning genom vårt sociala företag – Nilla Helgesson, vd Skyddsvärnet – anno 1910.

Läs mer om halvvägshusplacering på Björka Hässelby här: Utsluss via halvvägshus och halvvägshusplats (skyddsvarnet.se)

Läs mer om stödboende på Björka Hässelby här: Stödboende-Träningslägenheter (skyddsvarnet.se)