Skyddsvärnet startar upp verksamheten BIS (Bostad med individanpassat stöd)

Skyddsvärnet – anno 1910 startar en ny verksamhet med fokus på att ge ett individanpassat stöd i en egen boendemiljö. Skyddsvärnet har uppmärksammat att fler individer har ett behov av ett regelbundet och skräddarsytt stöd under en pågående förändring av livsstil. För att kunna möta upp detta behov startar Skyddsvärnet – anno 1910 upp verksamheten Bostad med individanpassat stöd (BIS), som kommer att ge ett individanpassat stöd i egen boendemiljö.

– Vi arbetar alltid för att kunna ge så skräddarsydda individuella insatser som möjligt. Alla människor är unika och därför behövs individuella insatser för att på bästa sätt kunna använda sina egna resurser i målen mot ett självständigt liv – Nilla Helgesson, vd Skyddsvärnet – anno 1910.

Inom verksamheten BIS erbjuds individer som genomgår en förändring, möjlighet att integreras i samhället genom tillgång till eget boende med regelbundet och individanpassat stöd från en kvalificerad kontaktperson. Den kvalificerade kontaktpersonens funktion är att vara en stödjande och vägledande resurs på resan mot en hållbar vardag och ett självständigt liv. I och med att varje individ står inför olika utmaningar är det avgörande att varje insats skräddarsys efter individens behov och situation.

– I samtliga lägenheter kommer uppdragsgivaren att kunna välja och plocka samman de insatser som passar för den enskilda individen. Något som även kan ändras under placeringstiden om behoven ändras.– Nilla Helgesson, vd Skyddsvärnet – anno 1910.

Verksamheten BIS kan fungera som en insats mellan exempelvis stödboende och träningslägenheter. Insatsen kan exempelvis inkludera skyddat boende, avhoppare, utökad frigång, stödboende i egen lägenhet eller träningslägenhet. Målet med verksamheten är att bidra till att stärka individens självständighet, sitt mående och sina förmågor att bygga en fungerande tillvaro som håller långt efter alla insatser hos Skyddsvärnet är avslutade.