Skyddsvärnet söker timanställd handledare

Nu söker vi en timanställd handledare till Skyddsvärnets Sociala företag. Skyddsvärnets Sociala företag AB är helägt av Skyddsvärnet som är en ideell organisation och bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete. All vinst återinvesteras i verksamheten för att utveckla och starta upp fler verksamheter som breddar tjänsterna på arbetsmarknaden och får fler människor i arbete. Vi har ett tiotal olika verksamhetsområden med totalt ca 70 medarbetare. Våra uppdragsgivare är kommuner, Arbetsförmedlingen med flera.

Arbetsbeskrivning

Din roll är att handleda våra deltagare i att utföra de arbetsuppdrag de har fått, hitta kreativa lösningar på problem som kan uppstå. Det förutsätter att du har god kompetens inom något av våra områden vi har tjänster inom, dvs hantverk, trädgård, catering, konferens mm. Vidare ingår också att du kan handleda och motivera olika människor. Som handledare, har du direkt ansvar för en grupp deltagare och delar ansvaret med övriga handledare för det dagliga utförandet av verksamheten.