Verksamhetsberättelse 2022

Ladda ner VB 2022

Innovation & uthållighet

Flera år av global kris orsakad av ett virus följs nu av andra former av kriser såsom krig i vårt närområde, inflation, räntehöjningar och kraftigt höjda matpriser. Det är tyvärr inte första gången vi står inför kriser och prövningar. Varje gång finns idéburna organisationer på plats för att ge insatser, det har vi gjort i flera sekel.

BOENDE FÖR FLER PÅ NYTT SÄTT
Vi har utvecklat och utökar nu möjligheten för personer som kommer ut från anstalt att få en bostad, vi har olika halvvägshus för män och kvinnor. Många klienter har vittnat om svårigheten att komma in på bostadsmarknaden även om de står först i bostadskön, kan betala hyran, har arbete men också tidigare skulder. Skyddsvärnet ger klienter, från Kriminalvården, som bor på våra halvvägshus eller stödboende möjlighet att få hyra lägenhet under ett år för att få en referens att visa upp.

MATEN PÅVERKAR EKONOMI & HÄLSA
Matpriserna skenar och några av de som drabbas värst är personer i utsatta situationer till exempel de som är placerade med olika insatser. Skyddsvärnet har under året tagit emot matsvinn till våra verksamheter där klienterna har självhushållning. Det har gett lättnader i klienternas kostnader för mat, kreativitet i matlagning när man får laga mat på det som ges samt givande samtal över middagar och minnen om mat och barndom.

RÄTTEN ATT HA EN UPPGIFT ATT FYLLA
Vi anser att arbete är en rättighet varje person har, att få ett sammanhang att vara i och en uppgift att uträtta. Detta är till gagn både för individ och samhället. Skyddsvärnet ger genom sina sociala företag möjlighet till många intressanta arbetsuppgifter. Personer med olika erfarenheter kommer till oss för att börja sin väg tillbaka in på arbetsmarknaden.

För att Skyddsvärnet ska kunna stödja ännu fler personer som behöver våra insatser krävs det mod att göra annorlunda än tidigare och kanske än vad andra gör. Detta mod finns i våra verksamheter och behöver införlivas i allt vi startar upp eller tar över. Under året har vi påbörjat ett nytt uppdrag där vi ska vara trygghetsskapande i den semioffentliga miljön. Vi ska röra oss i trappuppgångar, cykelförråd och liknande platser för att kunna se och upptäcka personer eller föremål som inte ska vara där och samtidigt för att trygga dessa platser för alla som ska vara där. Allt detta mod och engagemang, som medarbetare på Skyddsvärnet visar, för att hela tiden förbättra och utveckla oss gör att vi kan stödja fler personer som behöver våra insatser.

Resurserna som finns hos både medarbetare och klienter ska tas tillvara och vi kommer fortsätta arbeta för det möjliga, inte bara det nödvändiga. Vi kommer arbeta för extra ordinära resultat och då måste vi våga vara obekväma och tänka nytt!

Nilla Helgesson, Direktor/VD
DIREKTOR/VD
070-586 13 61
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Är du intresserad av ett tryckt exemplar av Skyddsvärnets verksamhetsberättelse 2022?
Vi postar kostnadsfritt.
Mejla din förfrågan med din postadress till nyheter@skyddsvarnet.se