Verksamhetsberättelse 2011

Direktor har ordet

Under det gångna året har vi utvecklat både vårdkedjan och opinionsarbetet. Vi har startat fyra nya enheter, omskapat en verksamhet, avknoppat en annan och startat ett nytt projekt. Vårdkedjans förädling erbjuder fler insatser till klienten än tidigare. De kan  kombineras så att fler individuella och flexibla lösningar kan erbjudas.

Grunden för vårt opinionsarbete är att aktivt och oavbrutet arbeta med att  ge röst åt klienternas och medarbetarnas erfarenheter och lärdomar inom de områden vi verkar.

År 2011 har vi gått med i  sociala medier såsom facebook och blogg, vi har fortsatt att bjuda in till kostnadsfria seminarier och erbjudit privatpersoner deltagande i självhjälpsgruppen LifeRing.

I det svenska samhället finns en företagsform där det yttersta målet är att ge vinst till sina ägare. Denna företagsform har alltmer börjat ta plats i den offentliga skattefinansierade sektorn. Skyddsvärnet har inga ägare som plockar ut vinster, vi är en ideell förening. Det betyder att allt överskott återinvesteras in i verksamheten igen. Det har vi synliggjort genom att ta fram en non-profit-logga. Märket kommer att användas flitigt inom vår organisation – för att visa att vi skapar mål utifrån värden, inte mål utifrån vinstintressen.

Jag summerar 2011 som ett  kraftfullt år som inrymt utveckling, utökning, förbättringar och återinvesteringar.

Ett stort tack till uppdragsgivare, klienter, medarbetare, medlemmar och styrelse för det gångna året.

Stockholm i april 2012
Nilla Helgesson
Direktor
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Ladda ner

Ta del av VB 2011 här.