Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsåret 2009 var ett framgångsrikt och utvecklande år för Skyddsvärnet.

Förberedelserna inför organisationens hundraårsjubileum påbörjades under året. Skyddsvärnet fick även sin första kvinnliga direktor – Nilla Helgesson.

Nu utvecklar vi seminarieverksamheten

En annan angelägen uppgift var att utöka och utveckla seminarieverksamheten. Den naturliga mötesplatsen på ABF-huset i Stockholm samlade många handläggare från både socialtjänst och Kriminalvård. Där träffas många av våra uppdragsgivare. 2009 års teman var bland annat  ensamkommande flyktingungdomar, hur förebygger vi kriminalitet och möjligheterna med sociala företag.

Under året har även styrelsen beslutat att avsätta 20 procent av organisationens överskott till en forskningsfond. Det ger oss möjlighet till kunskapsutbyggnad, metodutveckling och nya idéer inom socialt arbete.

Ladda ner

Ta det av VB 2009 här.