Familjehem

De familjehem som Skyddsvärnet samarbetar med finns utspridda runtom i landet. Största andelen återfinns i Stockholmsområdet och i Mälardalen. Vi erbjuder stor mångfald av familjehem i olika konstellationer och med olika etniska ursprung, åldrar och utbildningsnivåer. Vissa bor lantligt, andra i stan. Vissa i lägenhet, andra i hus. I vissa familjer bor klienten i en byggnad i nära anslutning till familjens bostad.

Utredning av familjehem

För att som familjehem få samarbeta med Skyddsvärnet krävs utdrag från polisens misstanke- och beslastningsregister, utdrag från socialregister 5 år tillbaka i tiden, skuldfrihetsintyg från kronofogdemyndigheten samt intyg om ersättningar från försäkringskassan. Familjehemmen utreds utifrån Skyddsvärnets eget frågeformulär, som har kopplingar till både Kälvesten och socialstyrelsens BRA-fam. Alla familjehem som anlitas av oss har besökts och bedömts lämpliga utifrån Skyddsvärnets grundläggande värderingar.

Utbildning till familjehem

Våra familjehem erbjuds handledning och möjlighet till stöd från Skyddsvärnet dygnet runt årets alla dagar. Familjehemmen erbjuds att delta vid Skyddsvärnets seminarier för att få en fördjupad kunskap kring socialt arbete. De erbjuds även träffar för erfarenhetsutbyte och möjlighet att lära känna andra familjehem.

Riktlinjer för familjehemsuppdraget

  • Familjehemmet ska tillåta insyn i familjen och samarbeta med ansvarig familjehemskonsulent samt följa behandlingsplan och de instruktioner som ges för placeringen.
  • Familjehemmet ska ha möjlighet att bistå klienten med ett eget utrustat rum för boende.
  • Familjehemmet ska dela vardagen med klienten genom att möjliggöra gemensamma måltider samt erbjuda olika aktiviteter på kvällar och helger tillsammans med klienten.
  • Familjehemmet ska ha måttliga alkoholvanor och förvara eventuell alkohol i ett låst utrymme oåtkomligt för klienten.
  • Familjehemmet ska ha en stabil ekonomisk situation där inkomsterna från familjehemsplaceringar inte utgör basinkomsten för hushållet.

Särskilda krav från Kriminalvården under vårdvistelse

  • Familjehem som tar emot klienter från Kriminalvården ska bestå av två vuxna personer över 25 år
  • Familjehemmen tar endast emot en placerad klient åt gången.
  • Familjehemmet behöver kunna ta emot besök av familjehemskonsulenten en gång per vecka under hela placeringstiden.
  • Klienten måste bo inne hos familjen och ej i sidobyggnad.

Vill du bli familjehem?

Skyddsvärnets familjehemsvård växer och vi söker kontinuerligt nya familjehem att samarbeta med. Skyddsvärnet har arbetat mot social utslagning i drygt 100 år och vi har en värdegrund som det är viktigt för oss att du delar. För oss är det viktigt att man som familjehem har ett genuint intresse för människor. Som familjehem behöver man ge tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer. Vi arbetar med olika målgrupper, men det hindrar inte dig som familjehem från att vara nischad till en specifik grupp. Kontakta gärna oss för ytterligare frågor.

Poddavsnitt om familjehem – ”Utmaningarna i familjehem”.

Är du intresserad av att bli familjehem och vill veta mer?

Kontakta oss