Förfrågan om att bli familjehem för Skyddsvärnet – anno 1910

Fyll i uppgifterna nedan för att anmäla intresse om att bli jour och familjehem för Skyddsvärnet – anno 1910.

 • 1. Namn på sökande

 • 2. E-post

 • 3. Telefonnummer

 • 4. Adress

 • 5. Familjesammansättning

 • Barn som bor i hemmet? Ange födelseår.
 • Ange övriga vuxna som bor i hemmet
 • 6. Beskriv dig själv som person med några rader (personlighet, egenskaper, speciella intressen, fritidsintressen m.m.).

 • 7. Beskriv er som familj med några rader (egenskaper, gemensamma intressen, vad gör du/ni på semestern m.m.).

 • 8. Vad arbetar du med idag? samt vad har du för arbetstider?

 • 9. Hur bor du?

 • 10. Varför vill du bli familjehem?

 • 11. Hur får den placerade bo (eget rum, brevidboende etc)?

 • 12. Kan du/ni tänka er att ta emot placeringar av följande målgrupper?

 • Missbruksrelaterad problematik
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Förälder - barn
 • Skyddad identitet

 • Vi behöver ditt godkännande för att kunna ta emot din förfrågan och hantera dina uppgifter. Vill du att vi tar bort dina uppgifter kontakta familjevarden@skyddsvarnet.se.