Tillbaka

GA-metoden – Handledning

Implementering av en ny metod i en verksamhet kan hos medarbetarna medföra omställning. Med hänsyn till detta kan det vara önskvärt med handledning för medarbetarna under implementeringsperioden.

Vi erbjuder handledning i arbetet med arbetsmarknadsfrågor utifrån GA-metoden, vilken betraktar anställningsbarhetsutveckling som en psykosocial process. GA-metoden baseras på beteendevetenskaplig kunskap och forskning på arbete med människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Målgrupp:
Handledare, coacher, medarbetare och chefer som arbetar med GA-metoden eller ska börja arbeta med den.

Pris:
1500 kr/h + moms för handledning inom Stockholms län
1500/kr/h + moms och exklusive resor

Tid:
Rekommenderar 1,5 -3 h per tillfälle, beroende på antalet personer i gruppen.

Utbildningen finns på engelska (Nyhet!)
Utbildningsmaterialet finns nu översatt på engelska. Flera språk är på gång. Berätta för oss om era behov så hittar vi den bästa lösningen för er.

Plats:
I en lokal hos er eller i Skyddsvärnets lokaler.

Kursledare:
Carlos Cerna, Beteendevetare/personalvetare, master i psykologi
Arbetat på bla Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och inom flera kommuner med arbetsmarknadsfrågor.

Andra utbildningar inom GA-metoden
Grundutbildningar

Fortsättningsutbildning

Kontakt:
Johan Holmdahl, Kvalitet- och projektchef
070-072 89 07, johan.holmdahl@skyddsvarnet.se

Anmälan till utbildning

Fyll i uppgifterna nedan för att gör en anmälan till denna utbildning.