Tillbaka

GA-metoden – Grundutbildning

Genom att utveckla självinsikt och motivation hos personer som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden, kan anställningsbarheten förbättras. Utbildningen i den beprövade GA-metoden bidrar till att effektivisera arbetet.

Utbildningen i grundläggande anställningsbarhet vänder sig till handledare, coacher, medarbetare och chefer som arbetar med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Grundläggande anställningsbarhet definieras som ”Grundförutsättningar som gör att en individ har förmågan att bli en del av arbetsmarknaden och fungerar produktivt på en arbetsplats.”

Bedömningen sker via ett objektivt återkopplingsinstrument som bygger på faktiska iakttagelser. Instrumentet innehåller 36 påståenden inom 8 centrala områden som är av stor vikt för nå anställningsbarhet, för att komma ut i arbete och för att klara sig bättre på arbetsmarknaden.

Genom GA-metoden förenklar och systematiserar man det praktiska arbetet med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Metoden tydliggör vilka behov, resurser och insatser som bör prioriteras för att uppnå goda resultat.

Du som går utbildningen i GA-metoden får praktiska verktyg och teoretisk kunskap i hur du på bästa sätt kan effektivisera arbetet med att få ut personer i arbete.

Deltagare:
Maximalt 20 personer per grupp

Ingår i utbildningen:

  • En dags utbildning
  • Kursledare
  • Utbildnings- och arbetsmaterial
  • Support efter utbildningen
  • Tillgång till att få använda materialet (licens)

Utbildningen finns på engelska (Nyhet!)
Utbildningsmaterialet finns nu översatt till engelska. Flera språk är på gång. Berätta för oss om era behov så hittar vi den bästa lösningen för er.

Pris
25.000 kr + moms för grupp. 1.500 kr vid bokning/person. (För utbildningar inom Stockholmslän)
29.000 kr + moms. 2.200 kr vid bokning/person. (För utbildningar i övriga landet)

Priserna gäller för en grupp på högst 20 personer. 

Tid:
En heldag, förslagsvis kl. 09.00-16.00.
Nästa utbildningsstart sker under april. Anmäl intresse nedan.

Plats:
I en lokal hos er eller i Skyddsvärnets lokaler.

Kursledare:
Carlos Cerna, Beteendevetare/personalvetare, master i psykologi
Arbetat på bl.a. Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och inom flera kommuner med arbetsmarknadsfrågor.

Vidareutbildningar inom GA-metoden
Fortsättningsutbildning

Handledning

Kontakt:
Johan Holmdahl, Kvalitet- och projektchef
070-072 89 07, johan.holmdahl@skyddsvarnet.se

Anmälan till utbildning

Fyll i uppgifterna nedan för att gör en anmälan till denna utbildning.