Tillbaka

GA-metoden – Fortsättningsutbildning

Fortsättningsutbildningen i GA-metoden ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom grundläggande anställningsbarhet.

Grundläggande anställningsbarhet definieras som de ”Grundförutsättningar som gör att en individ har förmågan att bli en del av arbetsmarknaden och fungerar produktivt på en arbetsplats.”

Återkopplingsinstrumentet för bedömning är skapat utifrån definitionen, är flexibelt och kan användas i olika verksamheter. Det kommer till bäst nytta i arbetsliknande situationer t.ex. praktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning och instrumentet är ämnat att bedöma individens utveckling i grundläggande anställningsbarhet.

Genom en bedömning av individens grundläggande anställningsbarhet, kan utvecklingsområden lyftas fram och ge individen återkoppling i självinsikt och motivation för att på så sätt förbättra sin anställningsbarhet.

Den här delen ger dig fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom grundläggande anställningsbarhet. Bedömningen sker fortfarande på ett objektivt sätt och bygger på faktiska iakttagelser.

Återkopplingsinstrumentet som du använder dig av i GA-metoden kommer till bäst nytta i arbetsliknande situationer t.ex. praktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning och instrumentet är ämnat att bedöma individens utveckling i grundläggande anställningsbarhet.

Instrumentet består av 8 olika områden och sammanlagt 36 items med operationaliserade beteenden.

Deltagare:
Maximalt 20 personer per grupp

Utbildningen finns på engelska (Nyhet!)
Utbildningsmaterialet finns nu översatt på engelska. Flera språk är på gång. Berätta för oss om era behov så hittar vi den bästa lösningen för er.

Pris:
25.000 kr + moms för grupp. 1.500 kr vid bokning/person. (För utbildningar inom Stockholms län)
29.000 kr + moms. 2.200 kr vid bokning/person. (För utbildningar i övriga landet)

Priserna gäller för en grupp på högst 20 personer. 

Tid:
En heldag, förslagsvis kl. 09.00-16.00

Plats:
I en lokal hos er eller i Skyddsvärnets lokaler.

Kursledare:
Carlos Cerna, Beteendevetare/personalvetare, master i psykologi
Arbetat på bla Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och inom flera kommuner med arbetsmarknadsfrågor.

Andra utbildningar inom GA-metoden
Grundutbildning

Handledning

Kontakt
Johan Holmdahl, Kvalitet- och projektchef
070-072 89 07, johan.holmdahl@skyddsvarnet.se

Anmälan till utbildning

Fyll i uppgifterna nedan för att gör en anmälan till denna utbildning.