UtbildningAR

Skyddsvärnet anlitas ofta för få ut individer i jobb och för att skapa säkerhet och trygghet i verksamheter. Här kan du läsa mer om våra utbildningar som erbjuds företag och organisationer. Utbildningarna erbjuds även till privatpersoner.

Våra utbildningar

Skyddsvärnets utbildningsutbud är gediget och kvalitativt. Vi arbetar med en non-profit-grund och återinvesterar all eventuell vinst i våra verksamheter. Genom att ha en helhetssyn på individen ökar dennes möjlighet till inkludering i samhället, och på så sätt minskar vi social utslagning.

Vi erbjuder företag och organisationer över hela landet behovsanpassade utbildningar med fokus på att stärka individen. Vi anpassar innehåll, omfattning, tider och praktiskt genomförande efter era behov och förutsättningar.

För mer information kring utbudet, vänligen kontakta

Nilla Helgesson, VD/Direktor
070-586 13 61, nilla.helgesson@skyddsvarnet.se