Stöd

När du startar din insats hos oss får du en kvalificerad kontaktperson som följer dig från början till slut. Din kontaktperson stödjer, uppmuntrar och vägleder dig utifrån dina behov och mål. Vi vill bidra till att stärka din självständighet, ditt mående och dina förmågor så att du kan bygga en fungerande tillvaro som håller långt efter att du avslutat insatsen hos oss.

Skyddsvärnets motto är Hjälp till självhjälp. Det betyder bland annat att vi undviker att ta över ditt eget ansvar och göra saker åt dig. Istället stödjer vi dig i att själv göra vad du behöver för att nå dina mål. Vi har en kognitivt beteendeterapeutisk utgångspunkt, där vi bland annat använder oss av motiverande samtal och färdighetsträning.

Genomförandeplan

När du startar din insats hos oss gör vi en genomförandeplan tillsammans med dig. Då går vi igenom dina behov, dina mål och hur du ska nå målen. Oftast är din handläggare med i diskussionen, men det kan även vara andra viktiga personer i ditt nätverk, till exempel från en beroendemottagning eller psykiatrin. Allt skrivs ner så att vi tillsammans kan följa upp och uppdatera genomförandeplanen regelbundet.

Vad gör vi?

Dina behov och mål avgör vad du och din kontaktperson fokuserar på. Det kan till exempel handla om stöd när det gäller fysik och psykisk hälsa, integration och samhällsorientering, drogfrihet, kontakt med hälso- och sjukvård och andra myndigheter, skola/arbete/praktik eller motsvarande, sociala relationer och sammanhang, självkänsla, ekonomi eller bostadssökande. I kontakten med dig som är ensamkommande ungdom använder vi oss bland annat av ett arbetsmaterial som heter Hitta Rätt.

Vi arbetar inte med terapi, utan stödet ges i vardaglig kontakt med dig. Vi samverkar gärna med dina övriga professionella kontakter. Om vi bedömer att du har behov som vi inte kan tillgodose själva så lotsar vi dig vidare till rätt stöd.

Hur ser stödkontakten ut?

Du och din kontaktperson träffas åtminstone en gång i veckan och hörs regelbundet däremellan. Kontaktpersonerna arbetar dagtid måndag-fredag men kan ibland även träffas sen eftermiddag/kväll. Skyddsvärnet har en jourtelefon som du kan ringa dygnet runt alla dagar, med möjlighet att rycka ut med personal vid akuta situationer.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar

Kontakta oss