för barn och unga

img

Kvällar, nätter och helger

img

uppmärksammar ungdomar i behov av stöd och hjälp

img

Samarbetar med bl.a. Ungdomsjouren, polisen och vaktbolag

img

ökar tryggheten

img

Stöd Skyddsvärnets trygghetsarbete för barn och unga. Swisha till 1230702662

img

STÖD UNGDOMAR I RISKMILJÖER & PERSONER I UTSATTHET

Skyddsvärnets trygghetsvärdar från SAFE möter tusentals barn och unga i Stockholm City varje år. Målet är att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga riskmiljöer och uppmärksamma de som är i behov av hjälp och stöd. Vi vet att SAFE behövs på fler platser. Du kan stödja Skyddsvärnets trygghetsskapande insatser genom att swisha till 1230702662.

Sedan 2013 arbetar Skyddsvärnet med trygghetsvärdar på Sergels torg och dess närområde genom verksamheten SAFE Stockholm, på uppdrag av Stockholms stad. Målet är att öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Trygghetsvärdarna rör sig på och runt Sergels Torg, under kvällar, nätter och helger och fungerar som trygga vuxna i en otrygg miljö, där de uppmärksammar ungdomar som är i behov av stöd och hjälp. SAFE samarbetar med Ungdomsjouren, polisen, vaktbolag och andra fältarbetare.

Vi vet att SAFE gör skillnad och skapar ett tryggare samhälle för barn och unga. Skyddsvärnet vill göra ännu mer och finnas på fler platser. Genom att sprida #STÖDSAFE och swisha ett bidrag, stödjer du vårt arbete.

”SAFE symboliserar sunda vuxna som skapar kontakt med ungdomar och visar intresse för dem som personer. Trygghetsvärdarna finns som ett stöd, ett bollplank och en hjälp att slussa vidare när en ungdom känner sig vilsen eller är i behov av stöd/insats från tex. socialtjänsten. Fördelen är att trygghetsvärdarna inte representerar en myndighetsutövning, vilket gör det lättare för ungdomarna att anförtro sig och söka stöd och hjälp. Vi gör skillnad genom att visa att vuxna bryr sig och finns där för att fånga upp dem och hjälpa dem vidare. Genom SAFE:s verksamhet får vi en möjlighet att arbeta preventivt, vilket är en nödvändighet i dagens samhälle då kriminalitet och missbruk går allt lägre ner i åldrarna.” – Marita, områdeschef på Skyddsvärnet.

Du kan även skänka bidrag till verksamheten Blixtjobb som skapar arbetstillfällen åt personer som lever i utsatthet och/eller missbruksproblematik.

Tyvärr står många människor utanför arbetsmarknaden, trots att de både kan och vill ha ett arbete. Att bryta mönster samt få ansvar och ingå i en gemenskap är något som verkligen kan förändra människors vardag och vara en motivationsfaktor. Blixtjobb vill göra ännu mer för de personer som verkligen behöver vårt stöd. Vill du bidra? Swisha gärna ett bidrag och sprid #STÖDBLIXTJOBB.

Swisha till 1230702662

Stöd SAFE eller BLIXTJOBB med valfri summa genom att swisha till nummer 1230702662. Tack!

ideell organisation

Skyddsvärnet – anno 1910 är en non-profit organisation med en lång historia av att stödja personer i utsatthet. Vi återinvesterar all vinst i våra verksamheter. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Trygghetsvärdarna gör skillnad för barn och unga på och runt ”Plattan” i Stockholm.