Stödboende för ensamkommande

Via Skyddsvärnets Träningslägenheter erbjuds träningslägenheter för ensamkommande ungdomar (17-20 år) i ett stödboende i Hässelby. Varje ungdom har en kvalificerad kontaktperson som erbjuder stöd utifrån uppdrag och behov.

Skyddsvärnets Träningslägenheter erbjuder träningslägenheter för ensamkommande ungdomar (17-20 år) i ett stödboende i Hässelby. Stödboendet ligger nära tunnelbanan (31 min resväg till T-centralen). Verksamheten vänder sig främst till ensamkommande ungdomar, men även till personer som har behov av insatsen av andra orsaker. I stödboendet tar vi inte emot dig som har aktuell missbruksproblematik.

I det stödboendet har varje ungdom en egen träningslägenhet med balkong, kyl & frys, micro, TV, WC med dusch. De boende delar ett större kök och andra gemensamhetsutrymmen i stil med en studentkorridor. Precis som övriga boende hos Skyddsvärnets Träningslägenheter har varje ungdom en kvalificerad kontaktperson som erbjuder stöd utifrån uppdrag och behov. Vår personal arbetar dessutom med boendegruppen som helhet vissa kvällar (temakvällar, aktiviteter etc.). Stödboendet har regelbunden tillsyn övriga kvällar, nätter och helger.

Tillstånd hos IVO

Skyddsvärnets Träningslägenheter har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva stödboende för unga (17-20 år) och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med den berörda målgruppen.

För mer info eller platsförfrågaN, kontakta Skyddsvärnets träningslägenheter

Kontakta oss