För uppdragsgivare

Vi erbjuder självständigt boende i träningslägenhet, med stöd och tillsyn av kvalificerad kontaktperson. Vi erbjuder även insats med endast kvalificerad kontaktperson för personer som har boende ordnat på annat sätt.

Skyddsvärnets Träningslägenheter har ramavtal med flera kommuner i Stockholmsregionen och en rad kommuner i övriga landet. Vi arbetar även med direktupphandling.

Insatsen

Kontaktpersonen träffar vanligen klienten minst en gång i veckan och har däremellan kontakt via telefon. Vi räknar i snitt tre timmar i veckan per klient om inget annat avtalats. Vi arbetar dagtid, men är tillgängliga och flexibla utifrån klientens behov och situation. Personal finns tillgänglig via jourtelefon dygnet runt alla dagar, med möjlighet att uppsöka klienten vid akut behov.

Uppdrag och uppföljning

I samband med att insatsen påbörjas formulerar vi en genomförandeplan tillsammans med klienten, där ansvarig handläggare är direkt delaktig eller bidrar med vårdplan/uppdragsbeskrivning. Regelbundna uppföljningsmöten sker tillsammans för att följa upp insatsen längs vägen och uppdatera genomförandeplanen. Skriftlig dokumentation förs regelbundet i journalsystemet Infosoc. Månatliga rapporter skickas till uppdragsgivaren i krypterad form.

Platsförfrågan

Vid förfrågan ber vi ansvarig handläggare att fylla i ett förfrågningsunderlag och bokar tid för infobesök då vi träffas tillsammans med personen som är aktuell för insats hos oss. Vid infobesöket utbyter vi information och pratar om den enskildes behov och mål med insatsen.

Efter infobesöket funderar vi var och en på sitt håll några dagar innan vi hörs och bestämmer hur vi ska gå vidare inför matchning av lägenhet och kontaktperson.

FÖrfrågningsunderlag

För att er platsförfrågan ska bli så smidig som möjligt kan du ladda ner och fylla i förfrågningsunderlaget redan nu. Fylla i dokumentet digitalt eller för hand.

  • Faxa förfrågningsunderlaget till 08-729 17 31.
  • Det går även bra att skriva ut och posta till Träningslägenheter: Hornsgatan 123, 117 28 Stockholm. (Märk brevet med Jennie Östlund, Träningslägenheter)
  • Ett annat alternativ är att mejla underlaget till Jennie Östlund, Enhetschef
    jennie.ostlund@skyddsvarnet.se (krypterad mejladress).

Klicka på knappen för att ladda ner förfrågningsunderlaget.

LADDA NER

kontakta oss gärna för mer information eller platsförfrågan!

Kontakta oss