Att bo på stödboende

Björka stödboende är ett drogfritt boende med individuellt ansvar. Nedan kan du läsa om hur boendet fungerar.

Boendeform

De boende har individuellt ansvar, så kallad självförvaltning, och ansvarar själva för inköp, matlagning, tvätt och städning. I husen finns allmänna samlingsutrymmen för måltider och gemenskap bland annat i form av TV-rum och kök. Vi motiverar de boende till en aktiv fritid och erbjuder träning och gemensamma aktiviteter. Vid behov har medarbetarna ADL-träning för de boende, som gemensamma matlagningskvällar och matlagningskurser.

Drogfritt boende

Boendet bygger på drogfrihet. Alkoholtester lämnas regelbundenhet och urinprov cirka två gånger i veckan eller på uppmaning. Som en av våra tilläggstjänster kan vi erbjuda individuell psykologkontakt med leg KBT- psykolog och återfallsprevention med Leg psykolog, för de boende som har behov av detta. Som tilläggstjänst erbjuder vi även arbetsträning för våra boende.

Vill du komma i kontakt med Björka stödboende?

Kontakta oss