Arbetssätt

På Björka arbetar vi utifrån KBT, MI och KASAM som grund och har ett förhållningssätt där vi tror på individens egna resurser och kunskap. Vi arbetar med social träning, arbetsträning, förstärkning av positiva beteenden samt med veckovisa strukturerade MI- samtal.

Fyra huvudområden

Verksamheten fokuserar på fyra huvudområden; sysselsättning, boende, fritid och nätverk. Allt arbete är individuellt och utgår från den enskildes önskemål, behov och förutsättningar, under kontinuerligt samråd med uppdragsgivarna.

Den boende har en kontaktperson under sin vistelse. Kontaktpersonens uppgift är att stödja den boendes utveckling och även vara ett stöd i olika kontakter med myndigheter, arbetsgivare med mera.

Skyddsvärnet har till uppgift att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering. Vi har tilltro till människors förmåga att ta ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser. Därför arbetar vi alltid efter vårt motto ”Hjälp till självhjälp.”

 

Vill du komma i kontakt med Björka stödboende?

Kontakta oss