Stödboende & träningslägenheter

Skyddsvärnets har drogfria stödboenden som bygger på individuellt ansvar. Vi erbjuder även boende i träningslägenhet med stöd av kvalificerad kontaktperson.

Björka stödboendeN

Två stödboenden som erbjuder ett personcentrerat stöd i en trygg och drogfri miljö. Vi tar emot män och kvinnor från 18 år och uppåt med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Våra boenden finns i Bromma och Hässelby och har personal dygnet runt.

Läs mer

”Här känner jag mig hemma. Jag får möjlighet att hålla mig drogfri och känna en gemenskap.”

Träningslägenheter

Boende i träningslägenhet med stöd av kvalificerad kontaktperson. För unga och vuxna som har behov av boende och socialt stöd för att bygga ett självständigt liv. Vi arbetar främst tillsammans med personer som har erfarenhet av missbruk och/eller kriminalitet och personer utsatta för hot och våld.

Läs mer

uthyrning

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Läs mer

kontakt Träningslägenheter

Petter Hedlund, 076 428 48 11, petter.hedlund@skyddsvarnet.se

Växel: 08-729 17 30, fax: 08-729 17 31
traningslagenheter@skyddsvarnet.se

Postadress: Ormängsgatan 10C, 165 56, Hässelby

kontakt Björka Bromma

Växel: 08-687 07 50
Fax: 08-687 07 51
bjorka@skyddsvarnet.se

Enhetschef Kristina Antonio, 070-092 14 63
kristina.antonio@skyddsvarnet.se

kontakt Björka Hässelby

070 680 89 82 (telefonen är bemannad dygnet runt)
Växel: 08-562 574 20
Fax: 08-37 13 30
bjorka.hasselby@skyddsvarnet.se

Postadress: Björka Hässelby Stödboende
Ormängsgatan 10C, 165 56, Hässelby

Enhetschef Linda Intsidou
linda.intsidou@skyddsvarnet.se