Volontär utbildare matlagning

Gillar du att laga mat och att hjälpa andra? Nu söker vi en volontär som vill lära ut baskunskaper inom matlagning till en klientgrupp på Skyddsvärnets stödboende i Bromma.

Matlagningskursen är ett önskemål från klienterna och är ett sätt för att de bättre ska klara sig själva och samtidigt höja sin egen livskvalité, både under och efter boendevistelsen.

Vi söker någon som kan bistå oss med ovanstående uppgifter och vi beräknar att antal tillfällen och timmar görs upp i samråd med volontär/enhetschef och klienter. Ett önskemål är ett tillfälle per vecka på ca 2 timmar. Vi står för maten och den utrustning som behövs. Uppdraget kräver ingen yrkeserfarenhet.

Läs mer om uppdraget