Vill Du bli familjehem?

Vill du göra skillnad på riktigt? Nu söker vi efter flera familjehem.

Skyddsvärnets familjevård söker familjehem som har erfarenhet av eller önskar arbeta med personer från 13 år och uppåt med:

 • Kriminalitet eller kriminellt levnadssätt
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Olika neuropsykiatriska funktionshinder
 • Psykosocial problematik
 • Beroendeproblematik
 • Skyddsbehov
 • Hedersproblematik
 • Förälder/barn

Just nu söker vi familjer som kan tänka sig att ta emot en placering från Kriminalvården.

För de familjer som önskar arbeta med klienter från Kriminalvården gäller följande krav:

 • Familjen ska bestå av två vuxna över 25 år med gemensamt hushåll.
 • Familjen kan inte ha någon mer placerad oavsett varifrån den andra kommer.
 • Den placerade ska bo tillsammans med familjen och ha gemensam ingång samt umgås på kväller, helger samt under fritid.

Vad kan vi erbjuda?
Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och regelbundna träffar för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid och på helger.

Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning med grund i Sveriges kommuner och landstings riktlinjer, men med hänsyn till uppdragets svårighetsgrad samt tidigare erfarenheter.

Ta kontakt för mer information
Kontakta gärna oss på familjevården om ni har några frågor eller skulle vara intresserade av ett uppdrag.
Familjehemskonsulent Christine Dahl Elfver, 070-091 17 82
E-post: familjevarden@skyddsvarnet.se

Läs mer om Familjehem