Vi vill utjämna skillnader

Skyddsvärnet vill utjämna skillnader och arbetar aktivt för att stödja människor tillbaka in i arbete.

Vi tycker att det är viktigt att öppna upp chanser och möjligheter. I vissa delar av Skyddsvärnets verksamheter kan vi erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden en chans att komma tillbaka in i arbetslivet. Detta kan i vissa fall betyda att vi anställer människor med anställningsstöd.

I denna process lägger vi ett högt värde i stöd och struktur. Vi arbetar alltid för att ge tydlig handledning genom våra chefer, arbetsledare och övriga stödfunktioner.

Det är viktigt att påpeka att gruppen arbetslösa är en oerhört heterogen grupp. Det handlar om allt ifrån människor med funktionsvariation, kortutbildade till högutbildade individer med mångårig erfarenhet, som kämpar för att ta en plats på arbetsmarknaden igen. Här kan vi, när behov finns inom Skyddsvärnets verksamheter, bereda plats för de som vill komma ut i arbete.