Vi välkomnar vår nya kvalitet- och projektchef

Vi är väldigt glada över att välkomna vår nya kvalitet- och projektchef, Johan Holmdahl. Johan har lång erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och kommer senast från Frälsningsarmén där han jobbat med kvalitetssäkring av bl.a. institutioner för missbruk och hemlöshet.

Grattis till jobbet Johan, hur känns det?
– Tack, det känns jättebra. Arbetet på Skyddsvärnet innebär att jag får möjlighet att skapa någonting riktigt bra utifrån den kunskap och erfarenhet jag har.

Vad lockade dig till Skyddsvärnet?
– Jag tycker att det är trevligt att arbeta med människor som har en gemensam värdegrund och som arbetar för samma mål. När jag hittade platsannonsen stämde det precis överens med det jag ville göra. Det civila samhället får också allt mer ansvar i samhället och personligen anser jag att vi är ett bra komplement som verkligen behövs.

Vad blir ditt uppdrag i organisationens fortsatta utveckling?
– Min vision är att bygga upp ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som i förlängningen ger ett värde för våra deltagare. Det handlar om att ge Skyddsvärnet och våra enheter instrument för att möjliggöra utveckling. Arbetet ska baseras på att vi kan visa vad vi gör genom att mäta resultat, se till att vi följer våra lagar och föreskrifter, har beskrivningar av rutiner, korrekt dokumentation och så vidare.

Varmt välkommen Johan!

Johan_Holmdahl_Pressmeddelande